Mesleki Eğitim Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Belgesi arasındaki fark nedir?

Mesleki eğitim belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi arasındaki farkı birçoğumuz bilmiyoruz. Tanımlarını okuduğumuz zaman ise büyük farklılıklar olmasına rağmen bir o kadar da benzer yanlarını bulmaktayız. Şimdi sizlere ikisinin farkını bir örnekle anlatmaya çalışacağız.

Mesleki eğitim kurslarının sonunda yukarıdaki kurs bitirme belgesi verilmektedir. Adından da anlaşıldığı üzere sadece kurs bitirme belgesidir. Örnek vermek gerekirse İngilizce kursuna kayıt oluyoruz yıllarca gidiyoruz ve eksiksiz bir ingilizce öğreniyoruz fakat bunu birde ispatlamamız gerekiyor bunun içinde toefl sınavına girerek standartların belirttiği puanı almamız gerekiyor. Kursa gitmeden toefl sınavına girebilir ve İngilizce bildiğinizi kanıtlayabilirsiniz. Fakat İngilizce kursunu bitirmeniz İngilizce bildiğiniz anlamına gelmez.

Meslekle ilgi kısmına geldiğimizde ise mesleki eğitim belgesi olanlar meslekleriyle ilgili eğitim almıştır fakat bu işi yapabildiklerini bu işin ustası olduğunu sadece mesleki yeterlilik belgesi ile kanıtlayabilir.

 

mesleki-iMESLEKİ EĞİTİM
Mesleki eğitim; toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye teknik elemanlar yetiştirilmesi için gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimdir.

Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır.
Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelidir. Meslek eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir. Günümüzde, hızlı teknolojik değişme ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişiminde Mesleki Teknik Eğitimin öneminin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen ve söylenen gerçektir.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında ve Ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesinde Mesleki Eğitimin önemi çok büyüktür.

Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızla gelişen endüstrimizin ihtiyaç duyduğu teknik insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla Endüstriyel Teknik Öğretim Okulları eğitim ve öğretim vermektedir.


MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

Meslek Standardı, bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir standartlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır.

Meslek standartları ayrıca, başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir. Bir Meslek Standardı genel olarak aşağıdaki hususları içermektedir:mesleki-yeterlilik

• Standardın hazırlandığı seviye için yaygın olarak kullanılan mesleki unvan ve tanım,

• Bir mesleğin gereklerini uygun olarak yerine getirmek için kişinin yapması gereken görev ve işlemler,

• Genel olarak kullanılan araç-gereç ve ekipmanlar,

• Bir mesleğin gereklerini uygun şekilde yerine getirebilmek için kişinin sahip olması gereken genel bilgi ve beceriler ile tutum ve davranışlar,

• Mesleğin uzmanlık dalları ile birlikte mevcut durumu ve gelecekte göstereceği eğilimler.

Öğr. Gör. Umut ELBİR