PROAKTİF BELGELENDİRME Üst Yönetimi olarak;

1. PROAKTİF BELGELENDİRME’ nin tüm bölümleri ile olan ilişkilerimde, belgelendirme ve inceleme hizmeti verilen tüm kuruluşlara veya kişilere karşı tarafsızlığımı ve bağımsızlığımı koruyacağımı,

2. PROAKTİF BELGELENDİRME yönetimi olarak, Müdürler Kurulu Başkanı ile belgelendirme ve inceleme hizmetlerinde görev alan hiçbir personeli çıkar çakışması ve/veya çatışması sürecinde olumlu veya olumsuz olarak etkilemeyeceğimi ve her nereden gelirse gelsin hiçbir baskının kararlarımı etkilemesine izin vermeyeceğimi,

3. PROAKTİF BELGELENDİRME firmasından belge talebinde bulunan personelin yakınım olması durumunda (akraba, arkadaş vs.) belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,

4. Belge talebinde bulunan personel ile geçmişte ve/veya hali hazırda ticari ve menfaat ilişkileri içinde bulunmam durumunda belgelendirme süreçlerinin herhangi bir aşamasında müdahil olmayacağımı,

5. Sınavların ve sürecin TS EN ISO/IEC 17024 Standardı çerçevesinde sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Üst Yönetimin kesinlikle Proaktif Belgelendirme bünyesinde bulunan personellere baskı uygulamayacağımı,

6. Belgelendirmeye ait uygunluk değerlendirmelerinde ilgili standart veya dokümanların gerektirdiği tüm kurallara uyacağımı, beyan ve taahhüt ederim.

MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI

TOLGA SEVİNDİK