YANGIN YALITIMCISI SINAV ŞARTNAMESİ SEVİYE 3

Lütfen Dikkat !
"Yangın Yalıtımcısı ulusal yeterliliği
kapsamımızdan çıkarılmıştır."

          Proaktif Belgelendirme üst yönetiminin almış olduğu karar doğrultusunda 12UY0060-3 Rev.00 Yangın Yalıtımcısı başvurusu, sınavı ve belgelendirme işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.