DSC_0290-600-x-399-410x240PROAKTİF BELGELENDİRME İLE İNŞAATLARDA BELGESİZ İŞÇİ KALMAYACAK – Bitaraf Haber – İstanbul’un Tarafsız Haber Gazetesi

          26 Mayıs 2016 tarihinden sonra zorunlu hale gelecek olan Mesleki Yeterlilik Belgesi hakkında bilgi almak için, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan Proaktif Belgelendirme’yi ziyaret ettik. Proaktif Belgelendirme Genel Müdürü Durmuş Demir ile Proaktif Belgelendirme ve Mesleki Yeterlilik Sistemi hakkında konuştuk. Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Nedir? 23.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6645 Sayılı Kanunun 74. Maddesinde tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır ifadesi yer almıştır. Bu anlamda ilk tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanarak 40 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Mesleki Yeterlilik Belgesinin zorunlu hale getirilmesinin iki ana amacı vardır. Birincisi; ülkemizin kanayan yarası olan iş kazaları ve beraberinde gelen ölümlerin önüne geçmektir. İkincisi; nitelikli işgücü istihdamını yangınlaştırılarak Ülkemizin dünya ile rekabet edebilir hale getirilmesidir. 26 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Belgesiz çalışan her kişi için işveren ya da işveren vekiline 500 TL idari para cezası verilecektir. Belge zorunluluğuna ilişkin denetimler; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yürütülecektir. 13-600-x-450 Mesleki Yeterlilik Sistemi nedir?

Mesleki Yeterlilik Sistemi, AB uyum yasaları çerçevesinde Çalışma Bakanlığı tarafından 2006 yılında kurgulanmış ve alt yapısı oluşturulmuş bir sistemdir. Bunun amacı, ülkemizdeki iş kazalarının önüne geçip, kazaları minimize etmektir. Diğer bir amacı ise ülkemizde çalışan mevcut ustaların çalıştıkları alandaki yeterliliğini belgelemek ve dünyanın her yerinde geçerliliğini sağlamaktır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde, Çalışma Bakanlığı tarafından, 25 Mayıs 2015 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu, mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getiren mesleklere ilişkin bir tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğde, tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olan 40 mesleğin Mesleki Yeterlilik Belgesi olmadan yapılamayacağı belirtilmiştir. Proaktif Belgelendirme, zorunluluk kapsamında olan 40 meslekten inşaat alanlarında, sınav ve belgelendirme yapmak üzere kurulmuş ve yetkilendirilmiştir. Şu anda İnşaat sektöründe 10 alanda belgelendirme yapmaktayız. Proaktif Belgelendirme’nin yetkilendirilme sürecini anlatır mısınız? Proaktif Belgelendirme, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal yeterlilikler çerçevesinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere 2014 yılında çalışmalarına başlamıştır. Ülkemizi 4 yılda bir düzenli olarak denetleyen Avrupa Akreditasyon Birliği denetimlerine Türk Akreditasyon Kurumu ile beraber giren Proaktif Belgelendirme büyük bir başarıya imza atmış ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek 2016 yılı başında TÜRKAK akreditasyonunu tamamlamıştır. Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan Proaktif Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Sınav ve Belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir. İstanbul’da İnşaat alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi vermek üzere yetkilendirilmiş 3 kurumdan biriyiz. Ataşehir ilçemizde ise ilk ve tek kurumuz. Bu başarıyı öncelikle iki yıl boyunca sabır ve disiplinle çalışmalarımızı yürüten ve 22 kişiden oluşan ekibimize borçluyuz. Buradan tüm Proaktif Belgelendirme ailesine teşekkürlerimi sunuyor, başarılarının devamını diliyorum. 12-600-x-450 Yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşu olmak için gereken şartlar nelerdir?

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’na göre Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilecek personel belgelendirme kuruluşlarının, Türk Akreditasyon Kurumu veya Avrupa Akreditasyon Birliği ile çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış diğer akreditasyon kuruluşları tarafından ilgili yeterlilikte TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş olmaları gerekmektedir. Bu süreç yoğun ve verimli bir çalışma süreci sonunda yaklaşık 1,5 yıl sürmektedir. Türkak akreditasyonu sonrasında Mesleki Yeterlilik Kurumunun yapacağı birçok denetime girersiniz. Tüm bu süreçlerden sonra şeffaf, hatasız ve tarafsız bir şekilde sınav yapabileceği kanaatine varılan firmalara yetkilendirme yapılır. Verilen belgelerin diploma niteliği taşıması ve tüm dünyada geçerli olmasından dolayı yetkilendirme süreci dünya standartında bir kalitede ve ciddiyette ilerlemektedir. Yetkilendirilmiş kuruluş sayısının az olmasının da sebebi budur.Bu anlamda Türk Akreditasyon Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’na süreci yönetirken göstermiş oldukları kararlılık ve disiplinden dolayı teşekkür ederim. Mesleki Yeterlilik Belgesinin iş yaşamına katkısı nedir? İnşaat sektöründe iş kazaları çok yoğun yaşanıyor. Mesleki Yeterlilik Sistemi’nin iş kazalarını minimize edeceğinden şüpheniz olmasın. Diğer bir husus sektörde çalışan ustaların yaptıkları işe ne derece hakim olduklarını belgeleyerek, üretim kalitesini arttırmak ve dünya ile rekabet edebilir hale gelmek. Yaptığımız teorik ve performans sınavlarında adayın yaptığı işi ne derece iyi bildiğini belirliyoruz. Bir örnekle açıklamak gerekirse, kalıpçılık bilgisine sahip olmadan kalıp çakmaya çalışan, bu sayede hem kendisine hem de ülke ekonomisine zarar veren kişileri belirleyip ilgili alanda çalışmasını engelliyoruz. KISACASI NE İŞ OLURSA YAPARIM DEVRİNİ BİTİRİYORUZ. Bu sayede işini iyi yapan usta ile bilinçsiz çalışan veya yetersiz olan ustanın ayırt edilmesini sağlayarak işini bilen, iş sağlığı ve güvenliği hususlarına riayet ederek çalışan ustaların sektör içerinde daha iyi ücretlerle çalışmasına imkan sağlıyoruz. Belge ücretleri 2017 yılının sonuna kadar işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor. Yani sınavlarda başarılı olan adaylar yatırdıkları sınav ve belge ücretlerini tekrar iade alıyorlar. Çalışma Bakanlığı taşın altına elini koymuş durumda sıra işverenlerde. Belli bir eğitim veriliyor mu? Bu sistemde eğitim verilmiyor, sadece sınav ve belgelendirme yapılıyor. Başvurular nasıl yapılıyor? Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için sınava girmek isteyen kişilerin, kurumumuza gelerek veya web sitemiz (www.proaktifbelgelendirme.com) üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Sonrasında adaydan yatırılmış sınav ücretinin dekontu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve iki adet vesikalık fotoğraf alınarak başvuru süreci tamamlanıyor. Başvuru sırasında adaydan işsizlik sigortası fonu desteğinden faydalanmak isteyip istemediğini soruyoruz. İstediği takdirde, geçerli bir IBAN numarası alıyoruz. Sınavdan başarılı olan adayların sınav ve belge ücretleri işsizlik sigortası fonundan adayın belirttiği IBAN numarasına 30 gün içerisinde aktarılıyor. DSC_0296-600-x-399 Sınav ve belgelendirme süreci nasıl işliyor?

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra Mesleki yeterlilik Kurumuna sınav takvimini bildiriyoruz. Takvime göre, adayın sınav saatinde sınav yerinde olmasını istiyoruz ve sınavı gerçekleştiriyoruz. 600 m2 alana sahip uygulama merkezimizde sınavlarımızı gerçekleştirebildiğimiz gibi talep olması halinde adayın çalıştığı şantiyede de uygun ortamın sağlanması halinde gerçekleştirebiliyoruz. Adaylar teorik, mülakat ve performans sınavlarına tabi tutuluyorlar.

Sınav süreci tamamlandıktan sonra 15 gün içerisinde, Mesleki Yeterlilik Kurumundan adayın mesleki yeterlilik sertifikası ve mesleki yeterlilik kimlik kartı geliyor. Aday bu belge ve kimlik kartı ile tüm dünya ülkelerinde çalışma imkanına sahip oluyor.Sınav süreçleri tarafsızlığa zarar vermeyecek bir şekilde yürütülebilmesi ve denetlenebilmesi için kamera ile kayıt altına alınıyor. Bu kamera kayıtları, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TÜRKAK tarafından denetleniyor. Böylelikle sürecin şeffaflığı temin ediliyor.

Sınavdan başarısız olan adayların ücretleri fondan karşılanacak mı?

Hayır, sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır.

Belgenin geçerliliği kaç yıl sürüyor?

Mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. 5 yılın sonunda Ulusal yeterlilikte belirtilen belli kriterleri yerine getiren kişilerin belgeleri 5 yıl daha vizeleniyor. Ayrıca Mesleki yeterlilik belgesini alan adayların, ilk 5 yıl içerisinde en az bir kez denetliyoruz. İşverenden bir gözetim raporu istiyoruz. Rapor sonucunda, adayın bu belge ile çalışmasını engelleyecek bir durum olduğunu tespit edersek, adayın belgesini askıya alıyoruz.

Belgenin Uluslar arası geçerliliği var mı?

Proaktif Belgelendirme Avrupa Akreditasyon Birliğinin bir üyesi olan TÜRKAK tarafından akredite edildiği için verdiği belgeler uluslar arası geçerliliğe sahiptir. Sınavlardan başarılı olan adaylara istekte bulunmaları halinde sertifikaları İngilizce olarak ta hazırlatılıp verilebilmektedir.

Belge zorunluluğu getirilen meslekler hangileridir?

Ahşap Kalıpçı, Alçı Levha Uygulayıcısı, Alçı Sıva Uygulayıcısı, Alüminyum Kaynakçısı, Bacacı (Seviye 3), Bacacı (Seviye 4), Betonarme Demircisi, Betoncu, Çelik Kaynakçısı, Direnç Kaynak Ayarcısı, Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli, Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı, Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli, Doğal Gaz işletme, Bakım Operatörü, Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3), Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4), Duvarcı, Endüstriyel Boru Montajcısı, Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 4), Hidrolik Pnömatikçi (Seviye 5), Isı Yalıtımcısı, Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli, İnşaat Boyacısı, İskele Kurulum Elemanı, Kaynak Operatörü, Makine Bakımcı (Seviye 3), Makine Bakımcı (Seviye 4), Makine Bakımcı (Seviye 5), Otomotiv Elektromekanikçisi, Otomotiv Mekanikçisi, Otomotiv Montajcısı, Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı, Panel Kalıpçı, Plastik Kaynakçısı, Seramik Karo Kaplamacısı, Ses Yalıtımcısı, Sıvacı, Su Yalıtımcısı, Tünel Kalıpçısı, Yangın Yalıtımcısı.

Haber Kaynağı : http://bitarafhaber.com.tr/proaktif-belgelendirme-ile-insaatlarda-belgesiz-isci-kalmayacak.html/